Waarom revolutie

Zullen wij eerst eens in onze eigen achtertuin kijken?

Wij mensen houden ons veel bezig met de politiek waarbij we worden geleid door de media. We worden overspoeld met informatie over wereldwijde problematiek tussen rijk en arm, oorlog, het milieu, economische crisis, religie en vele andere onderwerpen. Is dit terecht? Hebben we in Nederland wel het recht om bezig te zijn met de rest van de wereld? In het volgende artikel lees je over onze bevindingen die we hebben opgedaan tijdens ons onderzoek naar misstanden binnen de zorg. Onze eigen achtertuin staat zo vol met onkruid dat het bijna niet meer te verdelgen is.

Vanaf een januari 2018 startten we met het begeleiden van een specifieke doelgroep.  Intensieve inzet door werknemers met verschillende achtergrond en expertises heeft geleid tot een genuanceerd beeld van de omvang- en de soort problematiek waarmee de doelgroep te kampen heeft. We concluderen dat de oorzaak van bijna alle gevallen van complexe problematiek bij tegendraadse jeugd met elkaar overeenkomen. Veel cliënten hebben in een jeugdzorg woonvoorziening of gesloten faciliteit (gevangenis) gezeten waar de veiligheid gewaarborgd zou moeten zijn. Niets is minder waar want de jeugdigen lopen zonder moeite weg uit deze instellingen. In de meeste gevallen worden ze hier tot toe gezet door een andere jeugdige die hier selectief en doelbewust bij te werk gaat. De weglopers zijn meestal jeugdigen die weinig tot geen familiebanden en/of die zijn gediagnosticeerd met ernstige geestelijke en/of gedragsstoornissen. De wegloper wordt naar buiten geleid waar na verloop van tijd een slaapplek wordt aangeboden bij pedofielen. Jeugdigen laten zich gemakkelijk drogeren waarna de pedofiel zonder enige moeite tot de daad kan overgaan.

Toen ik onderstaand artikel aan het doorlezen was, kwam ik tot een verbijsterende conclusie. Het artikel gaat over Joris Demmink en zijn beleid. Het beleid komt zorgwekkend overeen met onze bevindingen die tijdens ons onderzoek naar voren kwamen.

Het volgende citaat: “De Voorstanders Van Demmink maken zich schuldig aan kinderhandel. Via erkende (kinder)makelaars (BJZ e.d.) en in opdracht van rechters met aandelen in die markt, worden onschuldige kinderen van hun familieleden uitgerukt, om vervolgens via maneges, zeil en kampeerevenement als handelswaar te worden gepresenteerd naar hun toekomstige afnemers, welke vaak door zowel seksueel macht als financiële belangen gemotiveerd zijn. Een kind tussen 12 en 18 kost de belastingbetaler €1.000.000.- De voorkeur van die kinderhandelaars gaat uit naar labiele waar, bij voorkeur meisjes met een beperking, de reden laten zich raden. Als ouders zich daartegen verzetten, komen hun kinderen in tehuizen terecht en worden hun rechten en familiebanden stapsgewijs afgenomen. Om de al kwetsbare kinderen manipuleerbaar te maken worden ze aan nicotine en ander drugs verslaaf gemaakt. En als dit al niet genoeg was worden ze zo vroeg mogelijk tot seksuele ervaring aangemoedigd en worden daarbij doelbewust ander jongeren voor ingezet, daarna zijn ze klaargestoomd tot hun eind bestemming. Tenslotte, als hun hersenspoeling gevaar loopt omdat bv deze kinderen, door uit tehuizen te vluchten hun familie opzoeken, dan worden ander jongeren ingezet bij de escapades om ervoor te zorgen dat ze tijdens hun verloof gedrogeerd en verkracht worden, om vervolgens het als reden te gebruiken voor hun opsluiting in een BJZ gesloten faciliteit (gevangenis). Dit is de werkelijkheid als gevolg van een Demmink beleid”.

Voor de vele registraties en meldingen van misstanden binnen de zorg wordt een uniek platform opgericht door het bestuur van Stichting Strong ID Mental Coaching. Als stichting kunnen we deze misstanden niet de rug toe keren. Vanuit het belang van de cliënten uit de specifieke doelgroep strijden we tegen de oorzaak, om de groeiende maatschappelijke problemen een halt toe te roepen.