Over ons

Een uniek platform opgericht door het bestuur van Stichting Strong ID Mental Coaching.

De aanleiding: Het leed dat wordt veroorzaakt door seksueel misbruik binnen de zorg wordt vaak ernstig onderschat. Strong ID werkt met een specifieke doelgroep waaronder tegendraadse jeugd die moeite heeft om aansluiting te vinden binnen de reguliere zorg. De doelgroep valt hierdoor vaak buiten de boot waardoor de cliënt wordt geïsoleerd en de problematiek verergert. Strong ID vroeg zich af waarom deze doelgroep zo moeilijk te begeleiden is. Door het observeren van, en gesprekken met jeugdigen, concluderen we dat de oorzaken van de gedragsproblemen met elkaar overeenkomen. Tegendraads: De jeugdige ontwikkelt het tegendraadse gedrag vaak binnen gesloten jeugdinstellingen. Door een uithuisplaatsing, waarbij de jeugdige in een gesloten jeugdzorg instelling terecht komt, krijgt de jeugdige het gevoel verantwoordelijk te zijn voor de fouten die in de thuissituatie zijn gemaakt. De jeugdige heeft het gevoel gestraft te worden voor het verzuim van zijn of haar verzorgers.

Op latere leeftijd continueert de persoon het aangeleerde tegendraadse gedrag waardoor het erg moeilijk is om passende hulp voor hem of haar te vinden. Juist door het tegendraadse gedrag van de cliënten en het stijgende aantal incidenten begon Strong ID zelf een onderzoek. Het tegendraadse gedrag van de cliënten lijkt voor een groot deel veroorzaakt te worden door seksueel misbruik binnen, of vanuit (gesloten) jeugdzorg instellingen. Hier worden jeugdigen door ronselaars aangezet tot weglopen. De ronselaars (eveneens jeugdigen) die de rol als betrouwbare vrienden op zich nemen zijn in feite “reisbegeleiders” die de weglopers naar een plaats van bestemming brengen. Doordat deze misstanden op grote schaal plaatsvinden en zij die de verantwoordelijk horen te nemen hiervoor wegdraaien, hebben jeugdigen het vertrouwen in de jeugdzorg verloren.

Tijdens ons onderzoek kwam naar voren dat de (regie houdende) organisaties, waarbij de misstanden, zo blijkt achteraf al jaren bekend zijn, geen stappen hebben ondernomen om de situatie ten opzichte van het groeiende aantal probleemjongeren te verbeteren. Juist omdat de situatie betreft de misstanden binnen de zorg bij regiehoudende partijen bekend was, maar de overlast bij Strong ID uit de hand begon te lopen, werd er toch niet ingegrepen. Er heerste een cliëntenstop waar geen duidelijke redenen voor werden gegeven. Strong ID kwam hierdoor in de financiële problemen. Er was geen instroom, maar ook werden cliënten weggehaald. Strong ID was genoodzaakt een oplossing te vinden betreft de overlast in de Vlietzone, en zo haar bestaansrecht te behouden.

De bevindingen: Nu blijkt dat jeugdigen tijdens hun verblijf binnen instellingen op grote schaal worden misbruikt, vraagt Strong ID zich af waar dan de regiehoudende partijen waren. Volgens Strong ID is er door instellingen op grote schaal verzuimd melding te maken van dergelijke misstanden. Daar waar de veiligheid zou moeten zijn gewaarborgd, concluderen we dat dit helaas niet het geval is. De jeugdigen vallen op grote schaal ten prooi aan pedo-netwerken en sektes. Jeugdigen worden aangezet tot weglopen waarna de wegloper door een “reisbegeleider” op de plaats van bestemming wordt gebracht. Wanneer de wegloper geschikt wordt geacht, wordt de wegloper gedrogeerd en misbruikt voor zolang mogelijk, waarna er kans bestaat dat de jeugdige in het buitenland wordt verhandeld. Wanneer blijkt dat de jeugdige als vermist is opgegeven en er actief naar de wegloper wordt gezocht, wordt hij of zij, om risico’s te verkleinen, op een voor de dader veilige locatie uit een auto gegooid. De wegloper moet de weg zelf terugvinden naar de instelling waar hij of zei eerder verbleef.

Dit is wat we doen, en waarom we deze website openen.