Wat is een sekte

Inleiding

Een destructieve sekte kenmerkt zich o.a. door een elitaire opstelling t.o.v. ander opvattingen. Hun opvatting is volgens hen de enig juiste. Alle andere opvattingen zijn volgens sektes een gevolg van een minder goed “inzicht”. In sommige sektes is het gebruikelijk te beweren dat mensen met een ander inzicht dan die van de sekte, “het licht” nog niet hebben gezien. Scientology bijvoorbeeld heeft het over mensen die “clear” zijn en mensen die nog “ niet clear” zijn.

In hun streven om mensen binnen hun muren te halen, schromen ze niet om inbreuk te maken op persoonlijke vrijheden en rechten van de mens. Deze vorm van “misbruik” kan zowel van sociale, psychologische als fysieke aard zijn.

Voor hulp specifiek voor mensen die onder invloed zijn van hersenspoeltechnieken/ destructieve controletechnieken, kunt u in Nederland terecht bij exitcounselor en sektedeskundige Sjoukje Drenth Bruintjes. Zij werkt al vele jaren met haar kennis en vaardigheden als exitcounselor met slachtoffers van hersenspoeltechnieken ( slachtoffers van destructieve sektes, loverboys en andere situaties met hersenspoeltechnieken/ destructieve controletechnieken) en hun ongeruste sociale omgeving ( ouders, broers en zussen, vrienden e.d.). Daarnaast verzorgt ze trainingen, workshops en preventielessen m.b.t. dit thema op scholen, universiteiten, politie, professionals in de gezondheidszorg en andere. Regelmatig verzorgt ze achtergrondinformatie op het terrein van sektes, hersenspoeling en loverboys voor journalisten en beleidsmakers. Ook treedt Sjoukje af en toe in de publiciteit met haar kennis van hersenspoeling, sektes en loverboys. Zo was ze o.a. te zien in nieuwsprogramma’s e.d. Haar lezingen en workshops intrigeren. Bekende lezingen zijn bijvoorbeeld: Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat! en Loverboys: Het is OVER boys!

De algemene kenmerken van een sekte:

 • De leider van de groep kan gebruik maken van een zekere autoriteit
 • De leden van de sekte geloven/moeten erin geloven dat de visie van de leider de enig juiste visie is. Ze nemen een uiterst negatief kritische houding aan t.o.v. andere visies. Daarentegen zijn ze m.b.t. de visie van de sekte helemaal niet kritisch.
 • De sekte maakt gebruik van zgn. “dwingende beinvloedingstechnieken”, ook wel “ brainwashtechnieken” genoemd, om de sekteleden aan de groep te binden. Daarvoor verwijs ik naar het hoofdstuk:   “ 7 Belangrijke Onethische beinvloedingstechnieken”.
 • De sekte verwacht financiële bijdragen van de leden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren zoals bijvoorbeeld:                                                                                                                                          
  • Het verplichten tot een bijdrage van 10% van het inkomen v/d leden
  • Het overdragen van al hun bezittingen aan de sekte bij intrede ervan
  • Het aanwakkeren van schuldgevoelens bij de sekteleden, wanneer ze niet voldoen aan de eis tot financiële bijdrage
 • Loyaliteit aan de groep is een nadrukkelijke eis. Het leven zal volledig in het teken van de sekte staan. Lichamelijke- en emotionele uitputting vormt en belangrijk onderdeel van het beinvloedingsproces. Het cipieren over andere leden onder het mom van “zorg dragen voor hun welzijn”, wordt vaak geaccepteerd als bewijs van loyaliteit. Soms moet men om loyaliteit te bewijzen de dood onder ogen zien door bijvoorbeeld het weigeren van een noodzakelijk medicijn of ander medisch handelen. Zie ook de “ 7 Belangrijke onethische beinvloedingstechnieken”
 • Volledige controle over het privé-leven van de sekteleden staat hoog genoteerd. Zie hiervoor ook de “7 Belangrijke Onethische Beinvloedingstechnieken”.
 • Middels o.a. groepsspecifiek taalgebruik ( taalmanipulatie/ loaden language), wordt mede het denken en de communicatie gecontroleerd. Woorden krijgen bijvoorbeeld hier en daar een andere betekenis dan die welke we in onze samenleving gebruiken. Een extreem voorbeeld is wel het omdraaien van de betekenis van begrippen (liefde=haat) en het koppelen van angst aan bepaalde begrippen (helpen=marteling). Door dergelijke trucs is de communicatie met de mensen buiten de sektewereld natuurlijk zeer problematisch. Het geven van vriendschap en liefde of het willen helpen worden dan vaak als iets negatiefs gezien waarvoor het sektelid zich af zal sluiten.
 • Het in twijfel trekken of kritiek hebben op de sektarische beweging wordt gezien als rebels gedrag en wordt onmiddellijk de kop in gedrukt. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en onderwerping zijn de eigenschappen van gedrag waarmee sekteleden applaus van de sekte en leiding van de sekte ontvangen.
 • Liegen over de werkelijkheid binnen de groep is gewoon. Liegen over een outcast om die outcast in diskrediet te brengen, te intimideren,te treiteren en monddood proberen te maken, is gewoon.
 • Pogingen van sekteleden om de groep te verlaten of belastende feiten aan het licht te brengen worden beantwoord met dreigementen.